onsdag 30 juni 2010

Har hela samhället förändrats sedan 1972?Ett axplock av händelser från 1972;

Det längsta året sedan 1712. Förutom ett skottår infördes även två skottsekunder.
Kjell Isaksson blir första man i världen över 5,54 i stavhopp.
FN;s första miljövårdskonferens hölls i Stockholm.
Ölandsbron invigs av kronprins Carl (XIV) Gustav.
Sveriges statsminister Olof Palme jämför USA;s bombningar av Vietnam med nazisternas terrordåd.
Abba bildas.
Lasse Lindroth föds och Fritiof Nillson Piraten avlider.

Det är även från denna svunna tid som Lagen om fastställande av könstillhörighet härstammar. Lagtexten reglerar fyra krav som måste uppfyllas för att beviljas ett nytt juridiskt kön; personen måste vara ogift, steril, svensk medborgare och minst 18 år. Lagtexten ändrades år......? Trots att 1972 känns länge sedan och mycket har hänt lever lagtexten kvar i oförändrad form. Det innebär att transexuella personer som vill byta kön år 2010 måste vara ogifta, sterila, svenska medborgare och minst 18 år!

En utredning, beställt av Socialstyrelsen, visar på den ojämlika vården som erbjuds transexuella. Det finns skillnader i resurser för utredning, behandling och uppföljning. Ibland är väntetiden för hela utredningsprocessen i bästa fall två år. Det är minst två års väntan som är psykiskt påfrestande.

Utredningen visar även att många transsexuella lider av psykiskt, fysiskt och social ohälsa. Vidare att transsexuella ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med sjukvården. I utredningen föreslås några välkomna åtgärder; uppbygggande av specialistteam, nationella vårdprogram, kunskapsöversikter och förbättrad patientinformation. Det viktigaste av dem alla torde vara en förnyad och modern lagstiftning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar