lördag 12 maj 2012

Underskott i de sjukvårdande verksamhetern

I tisdags var det dags för möte i landstingsstyrelsen och jag lämnade mötet med en oro. Jag är orolig för att en del av de sjukvårdande verksamheterna går med underskott. Prognosen för 2012 visar på ett underskott på -90 miljoner medan det tillåtna underskottet är på –65 miljoner. Jag är orolig för att den styrande minoriteten verkar sakna handlingskraft. Jag är även orolig för att den styrande minoriteten inte gör samma bedömning av det allvarliga läget. På styrelsemötet fick vi se en lista med olika förslag på åtgärder från en av verksamheterna med planer på åtgärder för att nå godkänd budget. Det finns inget som säger att dessa åtgärder är tillräckliga för att hämta hem underskottet då det inte finns någon ekonomisk uträckning på hur mycket åtgärderna ger i krontal. Vi i oppositionen lämnade ett yrkande med ett uppdrag till landstingsdirektören att återkomma skyndsamt till landstingsstyrelsen med en analys över om verksamheterna är underfinansierade och en översyn av åtgärderna. På dessa yrkanden fick vi avslag. Landstingsstyrelsens ordförande delade inte vår oro utan vi kan vänta till halvårsrapporten. Vidare har hon inte fått någon signal från verksamheten att problemen med ekonomin är så pass allvarliga att hon har fått signaler från verksamheten att detta ska tas upp som ett särskilt ärende på politisk nivå. Jag blir då även orolig för vem det som bestämmer? Hur länge ska man vänta innan man vill visa handlingskraft? Hur länge ska man vänta innan det blir för sent?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar